}

Par Orion Pharma

Orion ir inovatīvs, uz izpēti un attīstību balstīts Eiropas farmācijas un diagnostikas uzņēmums, kas galveno uzsvaru liek uz medikamentu izstrādāšanu un diagnostisko testu piedāvāšanu pasaules tirgum. Orion izplata, ražo un pārdod cilvēkiem un veterinārijai paredzētos farmaceitiskos produktus, aktīvās farmaceitiskās sastāvdaļas, kā arī diagnostiskos testus. Orion darbojas veselības uzlabošanas nozarē vairāk kā 90 gadus.


Orion klientūras pamatā ir veselības aprūpes pakalpojuma nodrošinātāji un tādi profesionāļi kā ārsti, aptiekas, slimnīcas, veselības aprūpes centri, klīnikas un laboratorijas.

 

Orion Corporation Orion Pharma pārstāvniecība Latvijā darbojas kopš 1998. gada.