}

Atklaātības Kodekss

Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – EFPIA) kodekss reglamentē informācijas atklāšanu par savstarpējām darbībām ar veselības aprūpes profesionāļiem (VAP) un veselības aprūpes organizācijām (VAO).

 

Šis kodekss paredz informācijas atklāšanu par vērtību nodošanu veselības aprūpes speciālistiem, gan tieši, gan netieši caur veselības aprūpes organizācijām. Tiešās vērtību nodošanas ir tās, kuras veiktas tieši par labu saņēmējam. Netiešās vērtību nodošanas ir tās, kuras veic trešā persona (piemēram, darbuzņēmēji, aģenti, partneri vai filiāles).

 

 

Pielikumā atklāta Orion Pharma pārstāvniecības Latvijā informācija par 2017 gadu

Metodoloģija 2017

Ziņojums 2017

 

Pielikumā atklāta Orion Pharma pārstāvniecības Latvijā informācija par 2018 gadu

Metodoloģija 2018

Ziņojums 2018

 

Pielikumā atklāta Orion Pharma pārstāvniecības Latvijā informācija par 2019 gadu

Metodoloģija 2019

Ziņojums 2019

 

Pielikumā atklāta Orion Pharma pārstāvniecības Latvijā informācija par 2020 gadu

Metodoloģija 2020

Ziņojums 2020

 

Pielikumā atklāta Orion Pharma pārstāvniecības Latvijā informācija par 2021 gadu

Metodoloģija 2021

Ziņojums 2021

 

Pielikumā atklāta Orion Pharma pārstāvniecības Latvijā informācija par 2022 gadu

Metodoloģija 2022

Ziņojums 2022